Türkçe English العربية русский

40 Yaş Üstü Erkek Maxi

Yedi Cihan Sağlık
22 Ocak 2015

40 Yaş Üstü Erkek Maxi

 

Radyolojik İncelemeler
Akciğer Grafisi (2 Yönlü) Kalp ve solunum sisteminin değerlendirilmesinde kullanılır.
Tüm Batın USG Karın içi organlarda (böbrek, karaciğer, safra kesesi, pankreas, dalak,yumurtalıklar, rahim, prostat,lenf bezleri ve büyük damarlar gibi) hastalıkların ve anomalilerin belirlenmesinde kullanılır.
Koroner BT Anjiyografi 128 Slice Kalp damarlarında meydana gelebilecek hastalıkların, katetersiz, güvenilir, kolay yolla ve saniyeler içerisinde görüntülenmesidir.
Kardiyolojik İncelemeler
Ekokardiyografi Kalp fonksiyonlarının değerlendirilmesinde kullanılır.
Laboratuvar İncelemeleri
Hemogram (Tam Kan Sayımı 19 Parametre) Kansızlık başta olmak üzere çeşitli kan hastalıkları ve pek çok diğer hastalığın tanısında kullanılır.
Sedimentasyon (ESR) Vücutta genel bir hastalığın araştırılmasında kullanılır.
Kan Grubu Kan grubunun belirlenmesinde kullanılır.
AKŞ (Açlık Kan Şekeri) Diyabet (şeker hastalığı) nın tarama, tanı ve takibinde yardımcı olur.
Total Kolesterol 

Trigliserit

HDL Kolesterol

LDL Kolesterol

Kalp damar hastalıkları yönünden risk belirlenmesi, kolesterol metabolizmasının değerlendirilmesi, diyet düzenlenmesi ve takibi gibi amaçlarla kullanılır.
AST (SGOT) 

ALT (SGPT)

GGT

ALP (Alkalen Fosfataz)

Total Bilirubin

Karaciğer, safra yolları ve kalp hastalıklarının tanısında kullanılan testlerdir.
Albumin Karaciğer ve böbrek fonksiyonlarının takibini sağlar.
LDH (Laktat Dehidrogenaz) Kalp ve karaciğer hastalıklarının tanısında kullanılır.
Bun (Kan Üre Azotu) 

Kreatinin

Böbrek hastalıklarının erken tanı ve takibinde kullanılır.
Ürik Asit Gut ve böbrek hastalığının tanısı ve izlenmesinde yararlanılır.
Sodyum Elektrolit ve su dengesinin değerlendirilmesinde kullanılır
Potasyum Güçsüzlüğün araştırılmasında kullanılır.
Homosistein Damarlardaki tıkanıklıkların araştırılmasında kullanılır.
Lipoprotein A Koroner ateroskleroz ve inme riskinin değerlendirilmesinde kullanılır.
ASO A grubu beta hemolitik streptokok enfeksiyonlarının tanısında ve takibinde kullanılır
CRP Kandaki enfeksiyonun ölçülmesinde kullanılan testtir. Kalp krizi risk ölçümünde kullanılır.
RF İltihaplı Romatizmal hastalıkların araştırılmasında kullanılır.
TSH Tiroid hastalıklarının tesbiti ve takibini sağlar.
PSA

 

F-PSA

Erkeklerde prostat kanseri tarama testidir.
CA 19-9 Kanser vakalarının araştırılmasında kullanılır.
ANTİ-HCV Hepatit C hastalığının tanısında kullanılır.
ANTİ-HIV AIDS hastalığına yol açan virüsün tanısı için kullanılan testtir.
TİT (Tam İdrar Tahlili) Böbrek hastalıklarının erken tanı ve takibinde kullanılır.
GGK (Gaitada Gizli Kan) Sindirim sistemi, mide ve bağırsak kanamalarının tespitinde ve kanserlerinin araştırmalarında kullanılır.
HBsAg 

Anti HBs

Hepatit B hastalığının tanısında kullanılır.
Muayeneler
Dahiliye Muayenesi 

Kardiyoloji Muayenesi

Ağız ve Diş Sağlığı Kontrolü

Genel muayene ve sonuçların değerlendirilmesi

 

© 2014 Yedi Cihan - Telif hakları tarafımızca saklıdır.       Web Tasarım