Türkçe English العربية русский

Kalp Ve Damar Cerrahisi

Yedi Cihan Sağlık
31 Ekim 2014

Çalışan Kalpte Koroner Bypass


KORONER ARTER BYPASS AMELİYATLARI

Cerrahi endikasyonu konulduktan sonra önce hasta zamanlama olarak değerlendirilir: Elektif, acil, çok acil. Daha sonra cerrahi yaklaşım belirlenir:

1-Kardiyoplejik arrest ve kardiyopulmoner baypas desteği ile (CPB),

2-“Off pump” CABG (Koroner Arter Bypass Greftleme) (OPCABG).

Çok acil koroner anjiyografi yapılan ve hemodinamik olarak detoriye olan hastalarda perkütan olarak acil müdahale yapılamıyorsa intra-aortik balon pompası implamente edilir ve hasta acilen CABG’ye gönderilir. Eğer endikasyon çok acil değil de acil şeklinde koyuldu ise işlem aynı hasta yatışı süresi içerisinde yapılır. Stabil olan hastalarda ise CABG elektif şartlarda yapılır.

Koroner Arter Bypass Ameliyatları Hangi Hastalara Uygulanır

 1. Sol ana koroner hastalığı
 2. Ejeksiyon fraksiyonunun normal ya da azalmış olduğu üçlü-damar hastalığı
 3. Proximal sol-taraflı anterior inen koroner arteri kapsayan, normal ya da azalmış ejeksiyon fraksiyonuyla birlikte görülen ikili damar hatalıkları
 4. Değişken angina
 5. Post-miyokardiyal infarction angina
 6. Perkutan koroner müdahaleden sonra ani gelişen koroner kapanma
 7. Geniş medikal terapiye rağmen kalıcı semptomlar
 8. Koroner arter hastalığı ve diğer endikasyonlar için kalp ameliyatı gerekliliği (örneğin kapak değiştirme ameliyatı)
 9. Akut myokardial infarktüsün mekanik komplikasyonları
  Ventriküler septal defekti
  Akut mitral regürjitasyonu
  Serbest duvar yırtılması

Mitral Kapak Değişimi

 Mitral kapak hastalığı ülkemizde sıklıkla romatizmal orjinlidir. Hastalar genellikle bulguların çıkmasından 15-20 sene önce geçirdikleri akut-eklem romatizması öyküleri vardır. Patoloji, mitral darlığı yada mitral yetersizliği şeklinde ortaya çıkabilir. Mitral darlığında kapak alanı 1 cm ‘nin altına düştüğünde (normalde mitral kapak alanı 4-6 cm ‘dir. ) cerrahi müdehale gereklidir.

Mitral Darlığında Yapılan Girişimler

– Balon valvuloplasti

- Kapalı mitral komissurotomi

- Açık mitral komissurotomi

- Mitral kapak değişimi

Mitral Kapak Tamiri


TEDAVİ

Mitral yetersizliğinin tamirinde rutin olarak kullanılan teknikler: halka annüloplasti, kordalarla desteklenmeyen prolapsa uğramış yaprakçıkların rezeksiyonu, kordaların kısaltılması ve suni kordaların oluşturulması şeklinde sıralanabilir.

Mitral kapak patolojisi olan hastalarda operatif mortalitenin daha düşük olması ve ameliyat sonrası yaşam kalitesinin daha iyi olması nedeniyle replasman yerine eğer mümkünse kapak tamiri tercih edilmelidir. Kapak tamirinden sonra, hastaların 3 ile 6 ay arasında cerrahi bölgelerde endotelizasyonun tamamlanması için antikoagülan (Coumadin) ilaçlar kullanmaları yeterlidir. Oysa mekanik kapak replasmanı yapılan hastalar ömür boyu antikoagülan ilaçlar kullanmak zorundadırlar.

© 2014 Yedi Cihan - Telif hakları tarafımızca saklıdır.       Web Tasarım